News:

Wprowadzamy pełen zakres naszych usług na terenie miasta Poznania i okolic. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z tel. 502-764-610.

Kontakt z Ośrodkiem

Tel.: (44) 734-63-93

Aktualne szkolenia:

Informacje o szkoleniach dostępne pod numerem telefonu:
(44) 734-63-93

$('#glowna').corner('20px');

OŚRODEK SZKOLENIOWY FORTUNA

Ośrodek Szkoleniowy FORTUNA oferuje Państwu swoje usługi w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwie i higieny pracy polegające między innymi na:

   - prowadzenie spraw personalnych i pracowniczych,
   - sprawowanie obowiązków inspektora bhp i ochrony p. poż.,
   - szkolenie pracodawców i pracowników w zakresie prawa pracy, bhp i ochrony p. poż.,
   - wydawaniu opinii prawnych i ekspertyz,
   - opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, instrukcji obsługi maszyn itp.,
   - sporządzaniu dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PN-EN ISO 9001:2009

SZKOLENIA BHP OBSŁUGA

W przypadku chęci zgłoszenia osób na szkolenia, zachęcamy do wypełnienia formularza i odesłania go pocztą elektroniczną na adres firmy. Aby pobrać formularz kliknij TUTAJ